مجامع و شرکت ها
"فخاس" در 6 ماهه سال جاری به ازای هر سهم 61 ریال معادل 41 درصد پیش بینی ها را پوشش داده است.
منبع: سنا
تاریخ: 1396/9/8
این پالایشگاه در 8 ماهه ابتدایی سال جاری نیز 4 میلیون و 256 هزار و 401 متر مکعب انواع محصول تولید کرده است.
منبع: سنا
تاریخ: 1396/9/8
"توریل" در 6 ماهه سال جاری به ازای هر سهم 88 ریال معادل 50 درصد پیش بینی ها را پوشش داده است.
منبع: سنا
تاریخ: 1396/9/8
"کگاز" در 6 ماهه سال جاری به ازای هر سهم 169 ریال معادل 7 درصد پیش بینی ها را پوشش داده است.
منبع: سنا
تاریخ: 1396/9/8
مدیر عامل هلدینگ غدیر گفت: تامین مالی این پروژه با اخذ وام از محل صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک صنعت و معدن به صورت ارزی صورت گرفته که 80 درصد ...
منبع: سنا
تاریخ: 1396/9/8
<<  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>